026-32800431 026-32860671

خط مشی و ماموریت شرکت

اشل

بیانیه ماموریت:

تولید و عرضه مواد افزودنی بتن و مصالح شیمی ساختمان با کیفیت ممتاز و قیمت مناسب و تمهید ارسال سریع و به موقع آن، همچنین مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای کفسازی های بتنی و رزینی

خط و مشی شرکت:

1- این شرکت استقبال کننده از تغییر و تحول، چابک و کارآفرین و ارزش گذار به حقوق اجتماعی و محیط زیست می باشد.

2- بیشترین احساس مسئولیت ما در قبال فعالین بخش ساختمان اعم از مشاورین و مهندسن، کارفرمایان و پیمانکاران در جهت بهبود کیفی ابنیه و ساختمان هاست که بطور مستقیم به امنیت جانی انسانها باز می گردد استوار می باشد.

3- تثبیت برندی اعتماد آفرین و الهام بخش استحکام در حوزه مصالح ویژه ساختمان

4- بکار گیری نیروی انسانی مجرب و کار آزموده و ارتقاء به روز دانش آنها در همه بخش های سازمان که موجب اعتلای شرکت و رضایت مندی مشتریان می باشد.

5- ما در تهیه مواد اولیه دچار وسواس انتخاب بهترین هستیم.

6- ما حتما خود را مقید به برخوردی شایسته و حرفه ای با مشتریان خود می دانیم همچنین در ارتباط با ارسال به موقع آن نیز دچار وسواس زمانی هستیم.

7- بی گمان این شرکت انحصار طلب در سود دهی برای خود نیست ما سود خود را در بهره مند شدن مشتریان، کارمندان و کارکنان خود، تامین کنندگان و کلیه ذی نفعان شرکت می دانیم