026-32800431 026-32860671
مشاهده دسته بندی

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

مشخصات فنی

نام محصول

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

توضیحات