ساخت و ساز خشک Dry Wall آب بندی سازه های بتونی و فلزی بتن ریزی کف های صنعتی ایزولاسیون و لاینینگ مخازن دیوار پوش کامپوزیت قطعات فایبرگلاس کفپوش اپوکسی

Sure as The Sunrise                 مطمئن همچون طلوع آفتاب

FAM ACROSEAL پوشش آکریلیکی

PP FIBER الیاف پلی پروپیلن

FAM CURE عمل آور بتن

FAM GROUT – C17 گروت پایه سیمانی

FAM GROUT – C512 گروت پایه سیمانی

HADID REPAIR ترمیم کننده بتن

الیاف بتن پلاستیکی عاجدار

MEGA TOP – SL2 ملات خود تراز شونده

فوق روان کننده MEGA PLAST

MEGA PLAST – L فوق روان کننده بتن و کنترل کننده اسلامپ

MEGA TOP – SL1 ملات خود تراز شونده

ROCK BOND-S چسب بتن ویژه

MAGIC PLAST

SUPER PLAST – 40 فوق روان کننده نرمال و کاهنده موثرآب بتن

HADID SL PRIME پرایمر رابط بتن قدیم به جدید

MERIT PLAST-20 روان کننده بتن با خاصیت کنترل افت اسلامپ

FAM GROUT-C17 گروت پایه سیمانی

FAM GROUT-C512 گروت پایه سیمانی

FAM SHUT- P پودر زودگیر ملات و بتن

چسب پودری کاشی FAM TILEPASTE-P

HADID GROUT- EP6 & EP8 گروت اپوکسی کم حرارت زا

MEGA ACRO PROOF پوشش پلیمری دو جزیی آب بند کننده

HADID BLACKEMOL پوشش امولسیونی

MEGA GEL – 13A ژل مکمل بتن

MEGA PROOF CEM روکش پلیمری تک جزیی آب بند کننده

FAM ACROSEAL لاک نما آکرلیکی

ESCAPE FREEZE 30 ضد یخ بتن

HARD GEL-F ژل دوده سیلیکای مکمل بتن

HARD GEL- 58A ژل دوده سیلیکای الیاف دار همراه با فوق روان کننده

MERIT PLAST -30 روان کننده بتن بر پایه لینگو سولفونات

HARD GEL-F