به حدیدفام صنعت خوش آمدید

تاثیر دمای هوا و شرایط اقلیمی در بتن گزاری با نگاهی بر افزودنی های شیمیایی


بررسی خرابیهای رویه بتنی اپرون قدیم فرودگاه زاهدان (مطالعه موردی)


ارزیابی خواص مکانیکی و دوام کفپوشهای بتنی پیش ساخته


تاثیر میکروسیلیس بر روی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن خود تراکم


بررسی تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن پس از آتشسوزی


مطالعه تاثیر الیاف فولادی جایگزین شده با خاموت بر رفتار خمشی تیرهای بتن الیافی


بررسی خرابيهای رويه بتنی اپرون قديم فرودگاه زاهدان


بررسی اثر پوزولانهای میکروسیلیس و نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی روسازی بتنی متخلخل مسلح به الیاف


تاثیر انواع روان کننده بر مقاومت فشاری بتن پودری واکنش زا (RPC)


بررسی و مقایسه ی بتن کفهای صنعتی ساخته شده با الیاف پلی پرو پیلن و الیاف فلزی


کنترل و طراحی ترک های حرارتی مخازن آب بتنی


اثر فوق روان کننده کربوکسیلاتی بر کارایی و مقاومت دراز مدت بتن


مزایا و معایب روسازی های بتنی


ارزیابی میزان مقاومت بتن در ساختمان های موجود با استفاده از یک روش جامع محدود


ارزیابی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن های ساخته شده با پوزولان خاکستر پوسته برنج


تاثیر الیاف فولادی جایگزین شده با خاموت بر رفتار خمشی تیر های بتن الیافی


بررسی علل پوسیدگی پایه های بتنی و راه کار های آن و انتخاب بهترین راه کار


بررسی وضعیت اعتماد بین سازمان های فعال در پروژه های ساخت و ساز


آسفالت الیافی


مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی


شبیه سازی سایش بتن غلطکی در سازه های هیدرولیکی


نانو مواد ضد میکروبی برای ضد عفونی سازی آب و کنترل میکروبی آن


فرایند بیولوژیک اصلاح خاک در مهندسی عمران


علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان


بررسی اثر مواد جایگزین سیمان بر عملکرد بتن در برابر حمله سولفوریک اسید


اثر میانقابهای ساندویچ پانل در خرابی پیشروندهی قابهای بتنی


ارزیابی مقاومت بتن خودتراکم پلیمري درتیرهاي بتن آرمه


روش پیشنهادی برای حل مساله تراز پایه در طراحی ساختمان های فولادی و بتنی


بررسی خصوصیات بتن خودمتراکم پلیمری


پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی


بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای


دوام بتن در محیط خلیج فارس


کاربرد مقاومت الکتریکی برای بررسی پایایی بتن


اثر کیفیت های متفاوت پیمانه های بتن در یک عضو بتن مسلح بر خوردگی آرماتور


کاربرد سیستم های هوشمند در طراحی لرزه ای سازه ها بر مبنای تغییر مکان


علت یابی نشت آب و ارائه راهکار اصلاح در تاسیسات تصفیه خانه آب اهر


 

با ثبت سفارش آنلاین از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید