به حدیدفام صنعت خوش آمدید

سطح بتن در ساعات ابتدایی هم به جهت واکنش گرمازای هیدراتاسیون و هم عوامل جوی نظیر گرمای آفتاب زیاد  و وزش باد درمعرض هدررفت رطوبت قراردارد.

این موضوع باعث خشک شدن و ایجاد ترک خوردگی ناشی ازآن می شود و از طرف دیگر اختلاف رطوبت و دما در روی بتن نسبت به عمق آن باعث ایجاد گرادیان رطوبتی و حرارتی در دال بتنی شیر که این موضوع هم با ایجاد هم به ایجاد تنش ترک خوردگی و پیچش در دال و سازه بتنی می کند.

محصول عمل آوری بتن FAMCURE   با ایجاد یک لایه کم ضخامت مانع از برون رفت رطوبت از رویه  بتن شده و با حبس آن در ساعات ابتدایی کمک موثری درچلوگیری از تاثیر شرایط محیطی می کند.

مصالح جداسازه FAM MOULD OIL  نیز ضمن محافظت بتن از اثرات چسبندگی بتن به قالب باعث برون رفت حباب های هوای بتن درهنگام بتن ریزی شده و شکل نهایی صاف و صیقلی به دال پس از رهاسازی قالب ها می دهد.

 

با ثبت سفارش آنلاین از طریق سایت از تخفیف بهرمند شوید